Sjun daag wa!

19 december 2016

Namens alle klone en kleunsjere wunsje vier uuch janse sjun wainachtsdaag, inne jauwe roetsj, vöal jezónkheet, de hónged doezend, inne kop vol hoar, vrid óp eëd en “dat we ze nog lang mogen lusten” wa, evvel waal tsezame……

kerst-2016-voorzijdekerst-2016-achterzijde

...tseruk